Антибактериален дезинфектант

Антибактериален дезинфектант за ръце и повърхности

+ Решения за здраве и безопасност

Поради недостигът на антибактериални дезинфектанти и почистващи козметични продукти за ръце и повърхности , нашият екип разработи антибактериален дезинфектант за ръце без измиване – ETANOL +. Етанол + може да се използва ежедневно за дезинфекция на ръце и повърхности. ETANOL + е дезинфектант съдържащ 70% етанол, глицерин, пречистена вода и ароматен парфюм.  ETANOL + е биоцид с бактерицидно и частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, за хигиенна дезинфекция на ръце, съгласно Разрешение за пускане на пазара на биоцид № № 2801-1/05.06.2020г.

+ Изисквания за антибактериален дезинфектант в Европейския Съюз:

Нашите почистващи продукти са произведени съгласно всички изисквания на Европейското законодателство и Регулации: Material Safety Data Sheet (MSDS) , Регулация  1907/2006/EA (REACH)Регулация 2015/830/EU .

Тест протоколи:
№430/ОА-31.03.2020; №431/ОА-31.03.2020; №457/ОА-06.04.2020
Етикетите съответстват на изискванията на CLP.
Нашите антибактериални дезинфектанти съответстват на Глобално Хармонизираната Система (GHS) за класификация и етикиране на химикали и дезинфектанти. 
Всички сертификати са на разположение при поискване.

+ Доставка на дезинфектанти

Дезинфектантите ще бъдат доставени до Вашия бизнес в рамките на един работен ден след одобряване на Вашата поръчка.

+ Капацитет на производство: 1 милион бутилки на месец.

Благодарение на високотехнологичното оборудване и автоматизирани процеси, нашият екип гарантира отлично качество на продуктите и високия производствения капацитет.  

+ Собствена марка антибактериален дезинфектант

Ако сте хотел или ресторант, дезинфектантите могат да бъдат етикирани с името на Вашия бизнес. Нашият екип ще Ви помогне да създадете Ваша собствена марка дезинфектант. Единствено се изисква от Вас да изберете бутилка, аромат и дизайн на Вашия етикет.

Какво представлява антибактериалният дезинфектант за ръце?

Дезинфектантът е течност или гел, който се прилага върху ръце или повърхности, за да бъдат унищожени бактериите и вирусите. Някои препарати за дезинфекция имат минимално съдържание на етанол от едва 60%. Нашите дезинфектанти за ръце и повърхности имат минимално съдържание на етанол от 70%, което е препоръчителното съдържание на етанол според Световната здравна организация.

Концентрация на етанол в антибактериалните дезинфектанти

Таблицата по-долу показва най-често съдържание на етанол в антибактериалните гелове и дезинфектанти. Съгласно СЗО минималното съдържание на етанол в дезинфектантите следва да бъде не по-малко от 70%:

Съдържание на етанол по телго

Съдържание на етанол по тегло (w/w) Съдържание на етанол по обем (v/v)
52.1% (w/w) 60.0% (v/v)
54.1% (w/w) 62.0% (v/v)
60.0% (w/w) 67.7% (v/v)
61.0% (w/w) 68.7% (v/v)
62.4% (w/w) 70.0% (v/v)
65.0% (w/w) 72.4% (v/v)
70.0% (w/w) 77.0% (v/v)
73.5% (w/w) 80.0% (v/v)
75.0% (w/w) 81.3% (v/v)
80.0% (w/w) 85.5% (v/v)
85.0% (w/w) 89.5% (v/v)
89.0% (w/w) 92.5% (v/v)
90.0% (w/w) 93.3% (v/v)
95.0% (w/w) 96.8% (v/v)

Справка: Европейска фармакопея 7.0, 2011 г.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.